جمعه 9 مهر 1395 @ 14:08

کد متلب تنظیم کنترل کننده PID با استفاده از منطق فازی

کد متلب تنظیم کنترل کننده PID با استفاده از منطق فازی

برای مشاهده نتایج کافیست کد را در نرم افزار متلب Run نمایید.

خط های برنامه حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت هستند.


توضیحات بیشتر و خرید