دوشنبه 17 آبان 1395 @ 16:02

کد متلب کنترل PD کوادروتور

کد متلب کنترل PD کوادروتور

تمامی خط های کد برنامه حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت هستند.

برای نمایش نتایج خروجی کافیست برنامه را در محیط نرم افزار متلب اجرا نمایید.


توضیحات بیشتر و دانلود

یا 

توضیحات بیشتر و دانلود